Verloskundigen Amersfoort

Klachtenregeling


Uiteraard vernemen wij graag dat onze cliënten tevreden zijn, met de door ons geboden zorg. Ook wanneer je niet tevreden bent en klachten hebt met betrekking tot de verleende verloskundige zorg horen wij dit graag van jullie.

Hoe gaan we in onze praktijk om met klachten? Wat kun je doen als je ergens niet tevreden over bent? Lees verder als je meer wilt weten over onze klachtenregeling.

Vertel ons wat je dwarszit

Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een afspraak voor een gesprek

Het kan gebeuren dat we nét even geen tijd hebben als jij iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend. Maar we vragen je begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Schakel een klachtenfunctionaris is

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht?
Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionarissen  zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.
Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

BIG-register

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlender. Wij zijn verplicht om ons BIG-nummer aan jullie kenbaar te maken. Zo kan jij controleren of je zorgverlener in het BIG-register ingeschreven staat. Als zorgverlener zijn wij middels ons BIG-nummer snel vindbaar zonder dat wij verward worden met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

Hieronder vind je onze BIG-nummers:

Martine Gerritsen: 19914549303
Angelique Nichting: 99035777903
Karin van den Brink: 29911285203
Annewil van ’t Zelfde: 19065896503
Iris Lunenborg: 19916137803