Disclaimer


Deze website, www.verloskundigenamersfoort.nl, wordt onderhouden door Verloskundigen Amersfoort.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.

Verloskundigen Amersfoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij u persoonlijk contact op te nemen met de verloskundigen.

Verloskundigen Amersfoort tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.

Privacystatement


Inleiding

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundig Centrum

Verloskundige Praktijk is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32160071 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigen Amersfoort bereikbaar op telefoonnummer 033-4552045. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenamersfoort.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende je gezondheid
 • Zorgverzekeraar
 • De naam van andere zorgverleners
 • Tijdstip van je afspraak

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van het medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren en evalueren van onze zorg en dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten

Geboortekaartjes

Geboortekaartjes die u naar ons opstuurt bevatten persoonsgegevens. Wij gaan het geboortekaartje op de praktijk ophangen en na een tijd worden deze vertrouwelijk verwijderd. Als u het geboortekaartje aan ons overhandigt, gaat u ermee akkoord dat deze getoond wordt binnen de praktijk.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundige Praktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundige Praktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 27-06-2018.

Contact

Over ons

Wil je je aanmelden of heb je een vraag?
Ga naar Contactpagina →

Nieuws

Geboortemarkt

Geboortemarkt Alweer 2 jaar geleden hebben wij, Verloskundigen Amersfoort, onze prachtige nieuwe locatie op winkelcentrum Emiclaer geopend. Al was de …

Verloskundige in opleiding Christa

Verloskundige in opleiding Christa Vanaf 6 mei komt Christa bij ons stage lopen. Hierbij stelt zij zichzelf voor. ” Hoi …

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden Vanaf vandaag 18 maart tot vrijdag 22 maart is de Laan naar Emiclaer afgesloten ivm wegwerkzaamheden. De praktijk is …