Zorgverzekering 2023


Het einde van het jaar komt in zicht, toch nog even veranderen van zorgverzekering?

Neem dan de volgende punten mee in je overwegingen.

Welke zorg vergoedt de basisverzekering?

Als je zwanger bent is het goed om te weten welke zorgkosten precies worden gedekt door je basisverzekering. In het basispakket van je zorgverzekering zit verloskundige zorg. Denk hierbij aan afspraken bij de verloskundige tijdens je zwangerschap, verloskundige hulp bij de bevalling en kraamzorg.

Echo’s van je baby

De basisverzekering vergoedt verschillende echo’s van je baby. Dit heeft ook geen gevolgen voor je eigen risico. Hieronder vallen:

 • De algemene termijnecho
 • De 20-weken-echo
 • De 13-weken-echo

Prenatale screening

Aan het begin van je zwangerschap krijg je een informatief gesprek  over wat prenatale screening is. Dit gesprek wordt vergoed. Je bepaalt daarna zelf of je prenatale screening wilt.

Als je een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) hebt, wordt de NIPT vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie betaal je ‘m zelf. De kosten bedragen €175.

Invasieve diagnostiek

Is de uitslag van de NIPT positief of heb je een medische indicatie? Dan vergoedt de basisverzekering ook invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Dit valt wel onder het eigen risico van je zorgverzekering.

Bevalling

Een thuisbevalling of een ziekenhuisbevalling die medisch noodzakelijk is,  krijg je helemaal vergoed uit je basisverzekering.

Eigen bijdrage 

Wil je zonder medische indicatie graag in het ziekenhuis of kraamhotel bevallen (een poliklinische bevalling)? Dan krijg je in 2023 een vergoeding van €230 (2022: €230). De rest moet je zelf betalen in de vorm van een eigen bijdrage. De kosten voor een poliklinische bevalling verschillen per ziekenhuis. De maximale eigen bijdrage is €450,28.

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je misschien een hogere vergoeding voor de kosten van een poliklinische bevalling zonder medische indicatie.

Kraamzorg

Kraamzorg thuis

De basisverzekering vergoedt minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte, verdeeld over 8 dagen. Het aantal uren dat je vergoed krijgt, hangt af van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg als je borstvoeding geeft. Of 45 uur aan kraamzorg bij flesvoeding.

Je betaalt in 2023 een eigen bijdrage van €4,70 per uur voor de kraamzorg thuis.

Kraamzorg in het ziekenhuis

Verblijf je zonder medische noodzaak in een ziekenhuis en krijg je daar zorg? Dan geldt in 2023 een eigen bijdrage voor de zorg van €38 per dag. Dat is voor moeder en kind samen. Beval je van een meerling? Dan betaal je per kind €19 extra. Brengt de instelling een hoger tarief in rekening dan €268 per dag. Dan betaal je deze meerkosten ook zelf.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage voor kraamzorg.

Geldt het verplicht eigen risico?

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico van €385. Maar andere kosten rondom je zwangerschap vallen wél onder je eigen risico. Denk aan laboratoriumonderzoek, vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling en medische nazorg na de bevalling.

Aanvullende verzekering of niet?

Niet alle zorg rondom de bevalling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.  Zo worden een zwangerschapscursus, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bevallen in een ziekenhuis zonder medische indicatie niet vergoed. Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren. De vraag is of dat wel een premie van €15 tot €50 per maand waard is.

 • Een zwangerschapscursus kost vaak nog geen €100. Ook met een aanvullende verzekering voor bevalling en kraamzorg, wordt deze lang niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
 • Wil je liever in het ziekenhuis bevallen zonder dat daar een medische noodzaak voor is? Dan ontvang je hiervoor in 2023 een vergoeding van €230 De meerkosten betaal je zelf. Een aanvullend pakket voor bevalling en kraamzorg kan dus een verstandige keuze zijn. Let ook dan op de premie die je daarvoor moet betalen en wat je daarmee wel en niet vergoed krijgt.
 • Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen die extra kraamzorg na ziekenhuisverblijf vergoeden. Denk hierbij ook aan een vergoeding van de eigen bijdrage of bijvoorbeeld een kraampakket.

 

Tips voor de zorgverzekering voor zwangere vrouwen

 • Heb je geen aanvullende verzekering? Zorg er dan voor dat je wat geld achter de hand houdt om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen.
 • Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Staar je niet blind bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering op de hoge maximale dekkingen. Vaak zijn die veel hoger dan de echte kosten.
 • Ga er niet zomaar van uit dat zorg altijd volledig is gedekt..
 • Er is niet 1 beste zorgverzekering voor zwangere vrouwen. Welke zorgverzekering het beste bij je past, hangt af van je wensen en persoonlijke situatie.