Verloskundigen Amersfoort

Disclaimer / Privacy


De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.

Verloskundigen Amersfoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij u persoonlijk contact op te nemen met de verloskundigen.

Verloskundigen Amersfoort tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.