De meeste hebben het al op Facebook of in de wandelgangen gezien. Karin is zwanger!

Iris, bij vele van jullie al bekend, komt daarom half april ons team weer versterken.