Verloskundigen Amersfoort

Geslachtsbepaling


UPDATE maart 2021:

Ook al mogen pret-echo’s weer worden uitgevoerd, hebben wij binnen de praktijk besloten dat we op dit moment onze aandacht richten op verloskundige zorg. Als dit is genormaliseerd (alle controles weer volgens het controleschema en alles live) zullen wij opnieuw overwegen of we de geslachtsbepaling zullen gaan aanbieden.


Als je het leuk vindt, kun je bij ons een geslachtsbepalingsecho maken. De echo is uitsluitend bedoeld om te kijken wat het geslacht van het kind is. Natuurlijk krijg je ook een mooie foto mee!

Voordat je een afspraak maakt, is het belangrijk dat je onderstaande dingen weet:

  • Deze echo staat los van alle echo’s met een indicatie en zal niet door de verzekering vergoed worden, en is dus een pret-echo.
  • De echoscopiste zal nadrukkelijk niet screenen op aangeboren afwijkingen. Dit wordt wel gedaan bij de 20-weken echo (=SEO: Structureel Echoscopisch Onderzoek). Naast het structureel onderzoek zal bij de 20-weken echo ook naar het geslacht gekeken worden. Is het geslacht echter niet zichtbaar, is dit geen reden om de 20-weken echo te herhalen, omdat dit niet het eigenlijke doel is van dit onderzoek.
  • De geslachtsbepalingsecho wordt wel 1x herhaald als het geslacht van je kind niet zichtbaar te maken is; wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.
  • Je kunt hiervoor vanaf 16 weken zwangerschap een afspraak maken. Daarbij moet wel gezegd worden dat hoe vroeger je kijkt, hoe minder betrouwbaar de uitslag zal zijn. Betrouwbaarheid neemt toe bij 18-20 weken.
  • Het tarief voor deze echo is per 2019 € 45,-, inclusief een USB stick met wat foto en film materiaal.