Corona versoepeling deel 2!

9 mei 2020

Weer een versoepeling. Daar worden we ontzettend blij van!

Wel blijven we natuurlijk voorzichtig om jullie veiligheid en die van ons te kunnen blijven waarborgen.
De afspraken zijn regionaal gemaakt en gelden dus voor alle verloskundigen in de regio. Ook zijn de ziekenhuizen op de hoogte. Het zou wel kunnen dat hier net andere regels gelden.

Samen met alle verloskundigenpraktijken in onze regio zijn de tot dus ver gemaakte afspraken (zie brief 15-03) aangepast. Dit naar aanleiding van de versoepelingen die premier Rutte woensdag 6 mei 2020 heeft aangekondigd. De beroepsverenigingen KNOV, NVOG en BEN hebben gekeken naar versoepelingen die doorgevoerd kunnen worden binnen de geboortezorg. Helaas is er te snel een bericht naar de krant te gaan. Het is het plan rustig aan uit te gaan breiden om de besmetting met COVID-19 voor cliënten, partners en verloskundigen te beperken.

Wij blijven ons aan de geldende adviezen houden:

  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Zwangere en partner (huisgenoten) met klachten ( neusverkoudheid, temp boven >38 graden, griepverschijnselen) blijven thuis.
  • Het advies blijft om de contactenmomenten te beperken
  • Bij COVID-19 klachten kun je helaas niet gezien worden, tenzij er noodzakelijke zorg nodig is. Bij twijfels neem contact met ons op!
  • Verder gelden voor de zwangere dezelfde maatregelen als voor de niet- zwangere, alle COVID 19 hygiëne regels en alle maatregelen rondom COVID-19 blijven bestaan.

 

Wat is veranderd er per 11 mei 2020?


Prenatale controles:
Er is niets nieuws veranderd.
Reguliere controles zijn zonder partner, je komt dan alleen. Helaas kan je partner ook niet in de wachtkamer wachten in verband met de richtlijnen.

Echo’s:
Partners zijn weer welkom bij de echo’s.
Kinderen en andere belangstellenden kunnen wij helaas nog niet ontvangen bij reguliere controles en echo’s. Uiteraard blijft video-bellen mogelijk!

Bevalling:
Bij een thuisbevalling mag er naast de verloskundige, kraamzorg en partner 1 persoon extra aanwezig zijn.

Kraamperiode:
Er is niets nieuws veranderd.
Tijdens je kraamweek komen we nog steeds maar 1 keer langs en zal de rest van de controles. Uiteraard komen wij evenals tijdens de zwangerschap extra langs als dit nodig blijkt te zijn.
Het ontvangen van bezoek tijdens de eerste kraamweek is nog niet steeds toegestaan. We wachten nadere berichtgeving en overleg vanuit het KSV (overkoepelende organisatie van kraambureaus) af.

Nacontrole:
Als je wil, kun je na 6 -8 weken na je bevalling weer op nacontrole komen.

Anticonceptie:
Het plaatsen en verwijderen van spiraaltjes is weer mogelijk.

Let op:
Bovenstaande veranderingen betreffen alleen bij VIDA aangesloten verloskundigen praktijken (cooperatievida.nl). In ziekenhuizen en bij andere geboortezorg ketenpartners (kraamzorg en gynaecologen) wordt op dit moment nagedacht of versoepeling rondom COVID-19 mogelijk zou zijn. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit nog niet mogelijk is of anders verloopt. Hiervoor vragen we jullie begrip gezien deze uitzonderlijk moeilijke tijden.

Overweging:
Overweeg om alleen te komen ook bij echo’s en deze alleen te laten maken als deze medisch noodzakelijk zijn. Het RIVM heeft nog steeds het zelfde standpunt; Kom bij elk contact moment zoveel mogelijk alleen.

Belangrijk:
Maak je je zorgen of heb je vragen, blijf daar niet mee zitten. Neem contact op met je verloskundige (op de manier die is afgesproken met je verloskundige praktijk). Zodat wij je op de best mogelijke manier kunnen begeleiden in je zwangerschap. De verloskundige kan zelf beoordelen of er afgeweken moet worden van de richtlijnen om je de best mogelijke zorg te bieden binnen deze tijd.