De COOL studie doet onderzoek naar de effecten van de begeleiding tijdens de actieve fase van de bevalling. Het meedoen aan deze studie leek ons een goed idee. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het verzamelen van waardevolle gegevens.
Iedereen die nog moet bevallen kan meewerken aan deze studie. Tijdens de afspraak over de bevalling (rond 33 weken) vertellen we je hier meer over. Als je hier aan mee wil werken dan krijg je vier weken na de bevalling een vragenlijst over jouw ervaringen.

De afdeling Midwifery Science van de Academie Verloskunde Amsterdam en Groingen en het VUmc onderzoekt samen met de KNOV of deze vorm van begeleiding tijdens de baring tot meer fysiologische baringen en minder verwijzingen leidt. De Engelse afkorting COOL staat voor ContinuOus suppOrt during Labour.

Individuele begeleiding tijdens de baring is het krachtigste middel om het verloop van de ontsluitingsfase gunstig te beïnvloeden. Ook heeft het een positieve invloed op de beleving van de baring omdat vrouwen zich ondersteund voelen. Daarom zet de KNOV zich in voor de continue begeleiding tijdens de baring.

Wil je meer weten of heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten.